LTD270

Thông tin sản phẩm

(5 điểm - 2 đánh giá)

-Tên sản phẩm: LT270.

- Chất liệu màng: EPDM.

- Chất liệu đĩa: PP ( polypropylene).

- Kích thước màng: 228mm.

- Kích thước đĩa: 270mm

- Chiều cao khuyech tán:  60mm.

-  Phạm vi lưu thông khí: 1.0 - 6.0m3/h.

-  Kích thước bọt khí: 1-3mm.

-  Trọng lượng: 0.7kgs.

-  Nhiệt độ phù hơp để hoạt động: dưới 70oC.

- Sử dụng cho các nhà máy xử lý nước thải khi xử lý bùn hoạt tính.

- Sử dụng cho các quá trình khử N và P.

- Dùng cho các trang trại chăn nuôi áp dụng cho hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi.

-  Sử dụng cho các bể nước có chiều cao sâu.

-  Sử dụng cho nuôi trồng thủy sản.

- Sử dụng tạo oxi tinh khiết.