Bảng giá máy khuấy chìm

máy khuấy chìm giá:17.500.000VNĐ