DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng chúng tôi nhận sửa chữa và cung cấp các phụ kiện cho các thiết bị dùng trong xử lý nước thải.

* Bơm Evergush :

- Các loại bơm chìm.

- Bơm trục ngang.

- Máy sục khí chìm.

- Máy khuấy chìm.

-Bơm cánh cắt.

- Bơm trục đứng.

- Bơm đa tầng cánh...

** Máy thổi khí.

- Máy thổi khí KFM- Korea.

- Máy thổi khí Hey-Wel.

- Máy thổi khí Longtech.

- Máy thổi khí Shimaywa.

- Máy thổi khí Tsurumi.....

*** Bơm định lượng.

- Bơm định lượng Blue white.

- Bơm định lượng OBL.

- Bơm định lượng Pusafeeder.

- Bơm định lượng Pulsatron

-Bơm hóa chất Panword.

VÀ MỘT SỐ LOẠI THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁC